Час по български език и литература в читалище „Христо Ботев“ – 6 а клас

На 29.11.2018 г. НЧ „Хр.Ботев“ Пазарджик отвори врати за учениците от 6 а клас.
Там, заедно с учителя по БЕЛ Елена Иванова–Пенова, те проведоха един
нетрадиционен час по литература, който имаше за цел да провокира интерес и
да насърчи учениците да четат худ. произведения, които не се изучават в
училище.

В една от залите на читалището бе подреден кът с едни от най-четените произведения на Роалд Дал – автор на месеца на клуб „В царството на
книгите“, който съществува в училището от тази учебна година. Учениците от 6а клас бяха подготвили презентация за живота и творчеството на писателя,
четоха откъси от негови книги, разсъждаваха върху негови мисли – „ Ако си
добър, добър ще е и твоят живот“ и „Приятелите нямат форма, размер и вид, те
са всякакви и ако си им верен, са до теб за цял живот.“

Публикувано в художествена и научна литература. Постоянна връзка.