Крос „Златна есен“ 2018

Учениците заедно с учителите по физическо възпитание и спорт – Николай
Докторски и Георги Руков спортуват, състезават се и печелят призови места:

Публикувано в Спорт. Постоянна връзка.