110 години IОУ

Концерт-спектакъл, посветен на 110 години от създаването на IОУ „Свети Климент Охридски“ Пазарджик „Със словото победихме времето“ в снимки: тук

Слово на директора на концерт-спектакъл „Със словото победихме времето“

Уважаеми колеги и гости на нашето тържество, Скъпи ученици и родители,

Днес честваме 110 години от създаването на Първо основно училище „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик! 110 години, съхранили в себе си просветителската традиция и станали част от летописите на българското образование! Историята на едно училище е като историята на един народ. Измерва се с векове, пише се от поколения отдадени учители и усърдни ученици и съхранява в себе си духа на времето. Нашата история се пише повече от век, оставяйки дълбока следа в образователното дело през годините и пазейки до днес желанието за учение и просвещение. Това е история, изпълнена със себеотдаване в името на науката и културата. Този празник е най-значимият и вълнуващ за едно училище, защото е повод не само за равносметка и вглеждане в миналото, но и поглед, отправен към бъдещето. И когато тръгнем по стъпките на нашия патро Свети Климент Охридски, разбираме как ученикът трябва да вземе искрата знание от своите учители и да я превърне в плам, защото само така топлината на познанието достига до сърцата на всички. Днес с гордост отбелязваме, че създавахме и отстоявахме еталоните на висок професионализъм. Могат да бъдат изречени много думи, изразяващи високата оценка за работата на училището. Могат да бъдат изредени имената на всички директори, учители и просветителски дейци, оставили частица от своя живот и творчески път при нас. По-важно е обаче да се каже, че през годините не само съхранихме духа и магията на една традиция, но и продължихме да надграждаме наученото, за да се превърнем в част от културно-образователната идентичност на града.

Ние всички сме климентовци, носещи с чест и гордост своето име!!!

Искам да благодаря на всички вас, че сте тук и сте част от празника ни, защото така показваме, че училището ни не е просто сграда – това е идея, емоция, мечта, облечени в конкретно име. Искам да призная, че за мен е предизвикателство и гордост да съм част от тази емоция! Нека си пожелаем здраве, силен дух и воля, за да вървим всеотдайно напред по пътя на духовността! Да продължаваме с делото си да пишем историята на Първо основно училище „Свети Климент Охридски“!

Честит празник!

Грета Димитрова

Телемедия: Час пик – видеоматериал

Факелно шествие

В навечерието на 110 години от основаването на училището – на 22 ноември 2019 г. художничката Елеонора Хаджиниколова – автор и дарител на стенописа (2012 г.) подари на училището описание на стенописа. Всеобща бе радостта на учители и ученици.

Централно място в композицията заема фигурата на Свети Климент Охридски. От неговата дясна страна е изобразено писалище с книги, свитък и мастилница. Зад писалището е разгънат голям свитък с изписан върху него химна на училището. За илюстрация на свитъка е нарисувано едно крехко дърво, с тънко стебло, чиито млади клонки и листа са любопитно насочени към буквите над Светеца, символи на знанието. Това дръвче е символ на „Ученика“. Долу под корените на дръвчето, се намира восъчен печат, върху който се вижда емблемата на училището. Печатът е прикрепил жълта лента към свитъка. Жълтият цвят е символ на Мъдростта и неслучайно е на едно ниво с тънките корени на дървото – освен другата просветна дейност, Климент Охридски е учил хората как да облагородяват дървета. От лявата страна на Светеца има разгъната голяма карта на Балканския полуостров и Средна Европа, върху която, за ориентир, са разположени по-големите и важни реки; римските провинции Моравия и Панония; Белград; изображение на Княз Борис I; областта Кутмичевица (днешна Албания); Охридското езеро. Рисунка на църквата „Св. Пантелеймон и Св. Климент“, в която днес се съхраняват мощите на Св. Климент Охридски, се намира над мястото, на което е отбелязан гр. Охрид. Зелена ивица проследява пътя на Климент от Моравия до Охрид. Извън стенописа, от лявата му страна, са разположени две рисунки, всяка една с образа на Св. Климент Охридски. Авторите на оригиналните изображения, върху хартия, са двама ученици от училището.

Автор на описанието на стенописа е художничката Елеонора Хаджиниколова

Снимки: Дочка Добрева

„Стани отличник! Стани богат със знания!“ – Видеоматериал, заснет и излъчен от Телемедия:

видеоматериал, заснет и излъчен от регионална телевизия

ZП О К А Н А