Участие в ученически олимпиади

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

Право на участие в проекта имаме, благодарение на факта, че имахме ученичка, класирала се на национален кръг на олимпиадата по история – Христина Пискова. В проекта са включени пет ученици от седми клас. Подготовката им включва както теоретична част в учебната стая, така и практическа – с посещения на музеи и забележителности.

В процеса на работа по проекта, учениците ще задълбочат своите знания за основните исторически проблеми и процеси и ще овладеят умението да се ориентират в огромния информационен поток, за да изграждат собствени позиции.

Работата с талантливите ученици ще ги подготви не само за участие в ученически олимпиади, а ще задълбочи и развие техните интереси, ще ги срещне с други знаещи ученици, ще укрепи тяхното самочувствие и стремеж за изява.