Занимания по интереси

Група „Питагор“, тематична област: Математика – ръководител Валентина Коцакова

Клуб “ IT приятели“, тематична област: Дигитална креативност – ръководител Дочка Добрева

Група „Успешни хоризонти“, тематична област: Технологии – ръководител Стефан Камаринчев

Група „Цветна приказка“, тематична област: Природни науки – ръководител Соня Михова

Вокална група „Славей“, тематична област: Сценични и танцови изкуства – ръководител Виолета Гълъбова

Група „Street Art“, тематична област: Изящни изкуства – ръководител Георги Руков

Танцова група „Гайтан“, тематична област: Изкуства и култура – външен ръководител Елена Тетева