С грижа за всеки ученик

Националната програма „С грижа за всеки ученик“ модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от начален етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователната подготовка” дава възможност да се осигури оптимално развитие на учениците, да се поставят допълнителни цели на обучение и развитие, свързани с коригиране на пропуските в знанията им, с компенсиране на недостига от учебно време за усвояване на необходимите компетентности /в IV-ти клас Човекът и обществото се изучава по един час седмично/. Част от учениците имат различен старт и допълнителното обучение по Човекът и обществото със старши учител Цветана Кадьова може да обогати езиковата им компетентност.

Включването в проекта ще допринесе за подобряване знанията, уменията, ценностната ориентация и отношение към ученето на учениците. Те ще овладеят умения за формулиране на правилни отговори, за осмисляне и предаване съдържанието на текстове с различна информация. Ще се стимулира интереса на тези ученици към проблемите на обществото, към по-доброто им представяне в часовете и повишаване на успеха и самочувствието им. Допълнителните занимания ще доразвият уменията за самостоятелна познавателна дейност и за повишаване на резултатите при НВО в края на IV-ти клас.

Учениците от 4 „а“ клас с голямо желание посещават заниманията по математика към НП „С грижа за всеки ученик“, ръководител- старши учител Стоянка Камбурова-Колева. При повечето деца се отбелязва напредък при усвояване на задължителния обем  знания, умения и компетентности по ДОС.  Учениците четат, пишат, сравняват, събират и изваждат числата до 1 000 000. С голямо удоволствие чертаят ъгли и окръжности.