Проекти

Училището участва в международен проект

След успешно кандидатстване, започна работата по международен проект „Растем заедно с ЕКО ресурси“  по Програма „Еразъм +“ към Европейската комисия.

Водещ партньор по проекта е Община Кочани, Република Македония. Другите партньори от Македония са ОУ „Раде  Кратовче“ и НПО „ Сдружение за подкрепа на икономическото развитие“ – и двете от град Кочани. От българска страна, освен ОУ “Св. Климент Охридски“, участват Община Пазарджик и НПО „Център за устойчивост и икономическо развитие“ Пазарджик.

Целта на проекта е с помощта на съвременни интерактивни средства за обучение на учениците от двете училища да се дадат начални познания и се създадат навици по енергийна ефективност (ЕЕ) и употреба на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). За целта учениците са разделени на две групи: I група – ученици от 1 до 4 клас и II група –  ученици от 5 до 8 клас.

Проектът съдържа следните основни етапи:

  • Обучение на учители по физика, математика, химия и биология от двете основни училища по ЕЕ и употреба на ВЕИ.  То ще се проведе от специалисти на НПО от двете страни.
  • Създаване на наръчници за учителите по съответните предмети, които да им помогнат да включат познания и навици за енергоспестяване и ВЕИ в своите дисциплини, които да са съобразени с възрастта на учениците. Тези наръчници ще се създадат съвместно от учителите и представителите от НПО.
  • Обучение на децата по темите ЕЕ и употреба на ВЕИ.
  • Представители на двете Общински администрации ще разработят обща стратегия за включване на „енергоспестяващите“ познания и навици в общинските образователни планове или стратегии.

Проектът е с продължителност две години и ще приключи през август 2017 г.