Обучение от разстояние в ЕС

Съобщение – публикувано на 04.02.2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със Заповед № РД-01-105/01.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пазарджик, относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на област Пазарджик от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г. учениците от прогимназиален етап ще преминат към ротационен принцип на обучение, както следва:

От 07.02.2022 г. до 18. 02.2022 г. присъствено се обучават учениците от I до IV клас.

• От 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. присъствено се обучават учениците от Vа, Vб, Vв , VIIа, VIIб и VIIв клас.

• От 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. обучение от разстояние в електронна среда за учениците от VIа и VIб клас.

• От 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. присъствено се обучават учениците от VIа и VIб клас.

• От 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. обучение от разстояние в електронна среда за учениците от Vа, Vб, Vв , VIIа, VIIб и VIIв клас.

Присъственото обучение на учениците ще се осъществява чрез тестване веднъж седмично за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест при наличие на най-малко 30% от учениците в паралелката с изразено съгласие и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване.

Присъствен образователен процес чрез тестване на учениците, считано от 10.01.2022г.

Уважаеми родители,

Поради достигната 14- дневна заболеваемост над 250 на 100 000 население в община Пазарджик, от 10.01.2022 г. ще се провежда присъствен образователен процес чрез тестване на учениците, изразили съгласие. За останалите ученици ще се организира обучение от разстояние в електронна среда. 30 минути преди тестването учениците не трябва да са консумирали храна и напитки. Обученията ще се организират съгласно седмичното разписание на паралелките и продължителност на учебните часове за присъствено обучение.

Възстановяване на присъственото обучение от 16.12.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

от утре, 16.12.2021 г., се възстановява присъственият учебен процес за всички ученици, въз основа на заболеваемост под 250 на 100 000 население в Община Пазарджик. Учебните часове ще се провеждат съгласно седмичното разписание.

Учениците няма да бъдат тествани.

От ръководството

Актуален график за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда, считано от 01.12.2021 г.

Дневен режим за обучение, считано от 01.12.2021 г. – ТУК

Актуален график за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда, считано от 23.11.2021 г.

Уважаеми родители, на основание т.4, от заповед № РД – 09-4201 от 05.11.2021 г. на МОН, учениците от ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП преминават на ротационен принцип на присъствено обучение.

Дневен режим за обучение, считано от 23.11.2021 г.ТУК

Обучение от разстояние в електронна среда за всички класове и паралелки – публикувано на 04.11.2021 г.

Дневен режим, считано от 05.11.2021 г. – тук.

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

Публикувано на 28.10.2021 г.

Уважаеми родители,

На основание т. 4 от Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката учениците от IОУ  „Св. Климент Охридски“ – гр. Пазарджик преминават на ротационен принцип към ОРЕС. Приложено Ви изпращам график за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда за периода от 29.10.2021 г до 11.11.2021 г.

График за обучение в ОРЕС за периода 29.10.2021 – 11.11.2021 г. – тук

Дневен режим на обучение за периода 29.10.2021 – 11.11.2021 г. – тук

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, публикувани на сайта на МОН – ТУК

Извадки от „Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка“ може да видитеТУК.