Обучение от разстояние в ЕС

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, публикувани на сайта на МОН – ТУК

Извадки от „Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка“ може да видите – ТУК.