Културните институции като образователна среда

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА  СРЕДА“

Модул „Културните институции като образователна среда“Този проект е разработен за шестите класове и обхваща цялата учебна година.

В шести клас по история и цивилизации се изучава европейското средновековие, българската средновековна държава и в нашия регион има богат ресурс за онагледяване на обучението и доближаването на тази отдалечена епоха до малкия житейски опит и представи на учениците. Има възмост да се посети и разгледа средновековна крепост – Перистера, на 20 км от Пазарджик.


Започна работата по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“ с учениците от шестите класове и ръководител на проекта – г-жа Цветана Кадьова, старши учител по история и цивилизации.