Квалификация

Учебната 2023 – 2024 година

Вътрешна квалификация на тема „Емоционална интелигентност на работното място“

Вътрешна квалификация на тема: „Емоционална интелигентност на работното място“ се проведе в IОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Пазарджик. В продължение на два дни, всички от екипа се учихме как да изразяваме емоциите си ефективно и ясно.

С разнообразни интерактивни упражнения се срещнахме с нашите истински емоции, опознавахме ги и се опитвахме да ги изразим по правилен начин. Разбрахме, че е важно да можем да изразим добре както положителните, така и отрицателните емоции, ако искаме да изградим доверие между себе си и другите по време на работа.

Чрез психологически знания и техники, психологът – г-жа Ангелова ни показа как да контролираме енергията на емоциите, как да я трансформираме в жизнена активност, здраве и успех, и да постигаме вътрешно равновесие.

Емоционално, ефективно и полезно – това са думите описващи обучението!