Заедно в грижата за ученика

Една от дейностите по проекта бе: „Детска цапаница“

Проектът по НП „Заедно в грижата за ученика“ Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиален етап“ има за цел да се повиши качеството на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход между подготвителната група в детската градина и първи клас на основното училище. Проектът обхваща децата от I-ви „А“ клас на IОУ „Св. Климент Охридски“ Пазарджик с класен ръководител Валерия Георгиева Годжунова и подготвителна група „Синчец“ на ДГ „Слънчо“ с учители: Мария Иванова Панева и Лилия Иванова Иванова.

Великденски фантазии

НП“Заедно в грижа за ученика“ – Модул 2 ВЕЛИКДЕНСКИ ФАНТАЗИИ Участие взеха учениците от 1А клас на I ОУ „Свети Климент Охридски“ – гр. Пазарджик с кл. ръководител г-жа Годжунова и децата от група „Синчец“ на ДГ“Слънчо“с учители г-жа Иванова и г-жа Панева.