Графици

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година ⇒ тук

График за провеждане контролни работи в начален етап през втория учебен срок на учебната 2021/2022 г. ⇒ тук

График за консултации на учителите в начален етап през втория учебен срок на учебната 2021/2022 г. ⇒ тук

График за консултации на учителите в часовете за самоподготовка в начален етап през втория учебен срок на учебната 2021/2022 г. ⇒ тук

График за провеждане на класни и контролни работи 5.-7. клас през втория учебен срок на учебната 2021/2022 г. ⇒ тук

График за консултации на учителите 5.-7. клас през втория учебен срок  на учебната 2021/2022 г. ⇒ тук

График за консултации на учителите в часовете за самоподготовка 5.-7. клас през втория учебен срок  на учебната 2021/2022 г. ⇒ тук

График за провеждане на УЧ  по спортни дейности през втория учебен срок на учебната 2021-2022 г. ⇒ тук