Графици

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 г.

График за провеждане на НВО в IV и VII клас

График за провеждане на класни и контролни работи 5-7 клас през втори учебен срок на учебната 2018/2019 г. тук

График за провеждане контролни работи в начален етап през втори учебен срок на учебната 2018/2019 г. тук

График за провеждане на УЧ за СД/ДЧ по ФВС през втори учебен срок на учебната 2018/2019 г.  тук

График за приемни дни и часове на учителите през втори учебен срок на учебната 2018/2019 г. тук

График за консултации на учителите в начален етап през втори учебен срок на учебната 2018/2019 г. тук

График за консултации на учителите в часовете за самоподготовка от първи до четвърти клас на учебната 2018/2019 г. тук

График за консултации на учителите 5-7 клас през втори учебен срок  на учебната 2018/2019 г. тук

График за консултации на учителите в часовете за самоподготовка от пети до седми клас през втори учебен срок  на учебната 2018/2019 г. тук