Графици

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година ⇒ тук

График за провеждане на контролни работи в начален етап през втори учебен срок на учебната 2023/2024 г. ⇒ тук

График за консултации на учителите в начален етап през втори учебен срок на учебната 2023/2024 г. ⇒ тук

График за консултации на учителите в часовете за самоподготовка в начален етап през втори учебен срок на учебната 2023/2024 г. ⇒ тук

График за провеждане на класни и контролни работи 5.-7. клас през втори учебен срок на учебната 2023/2024 г. ⇒ тук

График за консултации на учителите 5.-7. клас през втори учебен срок  на учебната 2023/2024 г. ⇒ тук

График за консултации на учителите в часовете за самоподготовка 5.-7. клас през втори учебен срок  на учебната 2023/2024 г. ⇒ тук

График за провеждане на УЧ  по спортни дейности през втори учебен срок на учебната 2023/2024 г. ⇒ тук