НВО


Национално външно оценяване за учебната 2019/2020 г.

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

ІV клас
Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на министъра на МОН за определяне дати за провеждане на националните външни оценявания в IV и VII клас през учебната 2019/2020 и график на дейностите тук

Инструктаж на ученика за НВО в края на IV клас през учебната 2019/2020 г. тук

Инструктаж на ученика за НВО в края на VII клас през учебната 2019/2020 г. тук

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на VII клас през учебната 2019/2020 г. тук