НВО


Национално външно оценяване за учебната 2019/2020 г.

VІІ клас
Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Заповед № 920/05.05.2020 г. на министъра на МОН за определяне дати за провеждане на НВО в VII клас през учебната 2019/2020 и график на дейностите тук

Инструктаж на ученика за НВО в края на VII клас през учебната 2019/2020 г. тук