Ученици

Класирани ученици и представили се достойно в конкурс за рисунка на тема „Спазвам правилата за улично движение“, проведен през месец февруари 2017 година

Николай Николов, 1 а клас – първо място

Маргарита Митринска, 1 а клас – второ място

Денислава Чорбаджийска, 1 а клас – трето място

Спаска Димитрова, 2 б клас – първо място

Марин Дайчев, 2 в клас – второ място

Стела Божкова, 2 а клас – трето място

Андреа Чомпалова, 2 в клас – поощрителна награда

Гергана Сурожийска, 2 в клас – поощрителна награда

Петя Малинова, 4 в клас – първо място

Стефка Маринова, 4 б клас – второ място

Теодора Рибарова, 4 а клас – трето място

Теодора Георгиева, 5 в клас – първо място

Кристиана Добрева, 5 в клас – второ място

Александра Кюркчиева – 5 а клас – трето място

Зехра Гьорер, 6 а клас – първо място

Калина Кузева, 6 г клас – второ място

Валентин Пашов, 6 б клас – трето място

Алисия Рангелова, 7 а клас – първо място

Нели Божкова, 7 б клас – второ място

Ния Арабова, 7 б клас – трето място

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейски ден на спорта

Вътрешен турнир между класовете по народна топка, футбол, баскетбол, волейбол от 26 септември до 14 октомври 2016 година.

Награди на учениците през учебната 2015/2016 г.

Петър Петров Спасов, 7б клас – втори в областта на областен кръг на олимпиадата по география и икономика със 155 точки, при необходими 140 за класиране на национален кръг, но по регламент отива само един ученик с най-много точки

Алекс Валентинов Петров,7 б клас -139 т.

Валерия Терзиева – 6 а клас -138,5 т. – трета в областта на областен кръг на олимпиадата по география и икономика.
Пепър Петров и Валерия Терзиева ще представят област Пазарджик на фестивала в гр. Казанлък на 16-17.04.2016 г. като участвит в „Географиада“ -географско състезание за най-знаещите, можещите и любопитните географи от цялата страна.
Отборът е съставен от двама ученици от нашето училище и двама отЕГ „Б. Брехт“ и е единствения отбор от област Пазарджик.

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по география и икономика и представили се достойно

Веселина Ганчева – V клас

Никола Пепелов – V клас

Мария Илиева – V клас

Хлора Пискова – V клас

Виктор Достинов – V клас

Валерия Терзиева – VІ клас

Христия Бейкова – VІ клас

Алекс Петров – VІІ клас

Петър Спасов – VІІ клас

Виктория Ангелова – VІІ клас

Елена Лазарова – VІІ клас

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по математика:

Илиян Вукев – V клас

Елеонора Гъркова – V клас

Никола Пепелов – V клас

Ивелина Стефанова – V клас

Ния Арабова – VІ клас

Адрияна Андреева – VІ клас

Класирани за областен кръг

 

на олимпиадата по история и цивилизация:

Александър Василев Костурков, 81 т. – VІІ клас

Анджелика Методиева Йорданова, 84,5 т. – VІІ клас

Джем Димитров Мирев, 85,5 т. – VІІ клас

Елена Панайотова Лазарова, 78 т. – VІІ клас

Невена Георгиева Вълкова, 78,5 т. – VІІ клас

Петър Петров Спасов, 84,5 т. – VІІ клас


Награди на учениците през учебната  2014/2015 г.

Класирани ученици на областен кръг на олимпиадата по география и икономика

Алекс Петров от 6 б клас на І-во място

Петър Спасов от 6 б клас на ІІІ-то място

Класирани ученици на областен кръг на олимпиадата история и цивилизация

Петър Спасов от 6 б клас на І-во място

Красимир Ташков от 7 а клас, класиран за национален кръг на олимпиадата по история и цивилизация

Класирани ученици на общински кърг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

Иван Стойнов Стамболиев – 7 в клас, 86 точки

Класирани ученици за областен кърг на олимпиадата по география и икономика

Валерия Николаева Терзиева – 5 а клас, 75 точки

Мартина Николаева Тряскова – 5 а клас, 70 точки

Димитър Георгиев Убинов – 5 а клас, 69 точки

Димитър Красенов Митев – 6 в клас, 65 точки

Алекс Валентинов Попов – 6 б клас, 74 точки

Петър Петров Спасов – 6 б клас, 79 точки

Йоана Божидарова Бошкилова – 7 а клас, 66 точки

Иван Стойнов Стамболиев – 7 в клас, 70.5 точки

Иван Матеев Недеков – 7 в клас, 74.5 точки

Класирани за Областен кръг на олимпиадата по история и

цивилизация

Петър Спасов – 6 б клас

Йоана Божилова – 7 а клас

Красимир Ташков – 7 а клас

Класирани ученици за Национално състезание „Ключът на музиката“

4 клас

Веселина Ганчева – 4 б клас

Мария Илиева – 4 в клас

Зехра Гюгер – 4 а клас

Елиз Юсеин – 4 б клас

Виктор Достинов – 4 в клас

5 клас

Мартина Тряскова – 5 а клас

Ния Арабова – 5 б клас

6 клас

Нена Забуртова – 6 г клас

Зорница Ленгерова – 6 г клас

Елена Лазарова – 6 г клас

Бойко Кюпчев – 6 а  клас

Състезание „Аз рисувам“ на СБНУ

Зехра Гюрер – 50 точки от 4 а клас

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ на олимпиадата по български език и литература

Петър Петров Спасов от 6 б клас, оценка отличен (5,50) на сбит преразказ „Косачи“ от Елин Пелин

ХХІІ -ти Национален математически турнир „Иван Салабашев“

Иван Борисов Синапов от 2 б клас, 45 т.– първо място за област Пазарджик на  ХХІІ-ри математически турнир „Иван Салабашев“

Димитър Стоянов Боснев от 6 б клас, 30 т. – четвърто място за област Пазарджик на ХХІІ-ри математически турнир „Иван Салабашев“

Награди на учениците през учебната 2013/2014 г.

Победител в Националното състезание на СБНУ:

Иван Ивов Лулчев – 50 т.

Ивелина Андреева – 47 т. – наградена с грамота от СНБУ

Ученици, получили максимален брой точки на състезанието „Аз и буквите“

Иван Ивов Лулчев от ІІ а клас – 50 точки

Ивелина Андреева Андреева от ІІ а клас – 50 точки

Василена Ангелова Богданова от ІІ б клас – 50 точки

Елеонора Красимирова Перничева от ІІ б клас – 50 точки

Ученици наградени с книжки от издателство „Фют“, конкурс „Малък Андерсен“

Петър Ангелов Шопов от ІІІ а клас

Зехра Мукаил Гьорер от ІІІ а клас

Гергана Кавръкова от VІІ б клас

Виктория Нейкова от VІІ в клас

Стелияна Ангелова от VІІ в клас

Конкурс Продължение на „Грозното патенце“

Елиз Сюлейманова Юсеин от ІІІ б клас

Гергана Кавръкова от VІІ б клас

Виктория Нейкова от VІІ в клас

Стелияна Ангелова от VІІ в клас

Йоана Костова от ІV а клас

Габриела Велева от ІV б клас

Нели Божкова от ІV б клас

Захари Дасов от ІV в клас

Олга Михайлова от VІІ а клас

Камелия Ангелова от VІІ а клас

Мартин Велев от V г клас

Национален конкурс за малки философи „Малкият принц“ Селановци 2014

Наградени с грамота за участие и успешна творческа изява:

Кристина Кирилова Данаилова от 7 в клас

Стефани Тренкова Дудова от 7 в клас

Раделина Спасова Николова от 7 в клас

Виктория Руменова Нейкова от 7 в клас

Анатоли Любомиров Гьонов от 7 в клас

Йоанна Калинова Йорданова от 7 в клас

Стилияна Димитрова Ангелова от 7 в клас

Областен кръг на Националната олимпиада по география и икономика

Божидар Валентинов Савов от 6 а клас – отлично представяне

Иван Матеев Недеков от 6 а клас – отлично представяне

Елена Панайотова Лазарова от 5 г калс – ІІІ-то място

Петър Петров Спасов от 5 б клас – І-во място

Класирани ученици на Европейско математическото състезание „Кенгуру“

Цветан Цветанов Навущанов от І а клас, 65 точки – първо място

Илиан Звезделинов Вукев от ІІІ-ти клас, 80 точки – четвърто място

Михаил Димчов Гаджев от 7 б клас -100 точки – първо място

Алексия Темелкова Бакалова от 7 а клас – 75 точки – четвърто  място

Класирани ученици за областен кръг на Национално състезание „Ключът към музиката“

Нeна Забуртова от V г клас

Виктория Боюклийска от V г клас

Йоан Несторов от V б клас

Теодора Карачомакова от ІV б клас

Олга Цикалова от ІV б клас

Калоян Пунчев от ІV б клас

Васил Ангелов от ІV а клас

Теодора Карачомакова от ІV б клас – класирана за национален кръг

Класирани за областен кръг на олимпиада по география и икономика

Елена Панайотова Лазарова от V г клас

Петър Петров Спасов от V б клас

Божидар Валентинов Савов от VІ а клас

Иван Матеев Недеков от VІ а клас

Михаил Димчов Гаджев от VІІ б клас

Николай Стефанов Стефанов от VІІ б клас

 

„Аз и числата“ с максимален брой точки:

Иван Ивов Лулчев от ІІ а клас – 50 точки

Божидар Каменски от ІV б клас

Стефан Еленкин от ІV б клас

Калоян Пунчев от ІV б клас

„Знам и мога“ – класирани за областен кръг:

Габриела Велева от ІV б клас

Нели Божкова от ІV б клас

Невена Узунова от ІV б клас

Теодора Карачомакова от ІV б клас

Оля Цикалова от ІV б клас

Калоян Пунчев от ІV б клас

Божидар Каменски от ІV б клас

„Ключ към музиката“ – класирани на областен кръг:

Калоян Пунчев от ІV б клас

Теодора Карачомакова от ІV б клас

Оля Цикалова от ІV б клас

„Ключ към музиката“ – класирани за национален кръг:

Теодора Карачомакова от ІV б клас

Олимпиада по математика – класирани за областен кръг:

Калоян Пунчев от ІV б клас

Божидар Каменски от ІV б клас

Габриела Карушева от ІV б клас

„Знам и мога“ – класиран на ІV-то място на областен кръг

Калоян Пунчев от ІV б клас

„Аз и природата“ – с максимален брой точки:

Нели Божкова от ІV б клас

Божидар Каменски от ІV б клас

„Аз рисувам“ – състезатели с максимален брой точки:

Нели Божкова от ІV б клас

Теодора Карачомакова от ІV б клас

Физическо възпитание на спорт

Кристина Данаилова от 7 в клас . І-во място, Крос „Златна есен“,Златен медал

 

Севдалин Сребринов от 6 а клас, І-во място, Крос „Златна есен“, Златен медал

 

Севдалин Сребринов – 6 а клас, Лека атлетика -трибой, – ІІІ-то място, Бронзов медал, Републиканско първо, гр. Добрич

 

Стилиян Пеев, 6 клас, Лека атлетика, 3-то място, Бронзов медал

 

Отбор Бадминтон, І-во място – Златни медали

 

Виктория Тодорова – 7 а клас

 

Зара Теодосиева – 6 а клас

 

Калина Николова – 7 б клас

 

Алексия Бакалова – 7 б клас

 

Отбор Лека атлетика, І-во място, Крос „Златна есен“

 

Севдалин Сребринов – 6 а клас

 

Божидар Савов – 6 а клас

 

Стилиян Пеев – 6 в клас

 

Максимилиан – 5 г клас

 

Отбор Лека атлетика,І-во място, Крос „Златна есен“

Кристина Данаилова – 7 в клас

 

Стефани Дудова – 7 в клас

 

Ана-Мария Тодорова – 7 б клас

 

Гергана Козарска – 8 а клас

 

Отбор Баскетбол, Общинско първенство, І-во място – Златни медали

Михаил Пандев – 7 в клас

 

Виктор Глухаров – 7 б клас

 

Флавиан Порязов – 7 а клас

 

Стилиян Щерев – 7 г клас

 

Васил Консулов – 6 г клас

 

Георги Цветанов – 7 а клас

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ на олимпиадата по история и цивилизация

Ванеса Найденова Найденова  от 5 б клас – 78,5 т.

Петър Петров Спасов  от 5 б клас – 80 т.

Иван Матеев Недеков от 6 а клас – 80,75 т.

Математическо състезание „Иван Салабашев“ – 07.12.2013 год.

Калоян Валериев Пунчев от ІV-ти клас,  39 точки – І-во място

Кристиян Драгомиров Димов от V-ти клас, 18 точки – V-то място

Трендафил Иванов Трендафилов от VІ-ти клас, 27 точки – ІV-то място

Михаил Димов Гаджев от VІІ-ми клас, точки – І-во място

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ на олимпиадата по история и цивилизация

Виктория Руменова Нейкова, 7 клас

 

Раделина Спасова Николова, 7 клас

 

Дима Владимирова Бодурова, 7 клас

 

Иван Стоянов Кузманов, 7 клас

 

Иван Матеев Недеков, 6 клас

 

Ванеса Найденова Найденова, 5 клас

 

Петър Петров Спасов, 5 клас

 

Класирани за областен кръг на олимпиадата по математика

 

Трендафил Трендафилов – 6 а клас

 

Михаил Гаджев – 7 б клас

 

Виктория Руменова Нейкова – 7 в клас

 

Алексия Бакалова – 7 а клас

 

Иван Стоянов Кузманов – 7 в клас

 

Класирани за областен кръг на олимпиадата по физика и астрономия

 

Иван Стоянов Кузманов от 7 в клас

 

Ученици, класирани на първия кръг на състезанието по БЕЛ, организирано от НУФ „Любословие“

 

Габриела Ангелова Велева, 31 т. – ІV б клас

 

Оля Радославова Цикалова, 31 т. – ІV б клас

 

Виктория Христова Ангелова, 43 т. – V клас

 

Мария Петрова Петрова, 39 т. – V клас

 

Димитър Красенов Митев, 35 т. – V клас

 

Трендафил Иванов Трендафилов, 36 т – VІ клас

 

Алексия Темелкова Бакалова, 55 т – VІІ клас

 

Виктория Руменова Нейкова, 54 т. – VІІ клас

 

Калина Руменова Николова, 53 т. – VІІ клас

 

Раделина Спасова Николова, 52 т. – VІІ клас

 

Михаил Димчов Гаджев, 51 т. – VІІ клас

 

Стиляна Димитрова Ангелова, 48 т. – VІІ клас

 

Виктория Тодорова Тодорова, 46 т. – VІІ клас

 

Иван Стоянов Кузманов, 46 т. – VІІ клас

 


 

 

 

 

 

 

На 28.02.2013 год. в зала „Устрем” на Младежки дом – Пазарджик, учениците на ОУ „Свети Климент Охридски” ще проведат читателска конференция посветена на 140 години от гибелта на В. Левски и 135 години от Освобождението на България. Конференцията се провежда в партньорство с ОМД – Пазарджик, РИМ, РБ „Никола Фурнаджиев” и ДКТ „Константин Величков. Учениците от трети, четвърти и шести класове ще споделят впечатленията си от прочетените художествени произведения и документи за Апостола. Г-жа Николова, главен уредник в музея, ще представи  Васил Левски и сподвижниците му в нашия град. Ще сподели с учениците своите напътствия за първите стъпки в  научното търсене на всеки млад проучвател на родния край. Г-жа Механджийска ще ни запознае с учителската дейност на Левски в с. Войнягово. Актьорът Ивайло Ненов ще направи художествен прочит на разказ. Целта на съвместната ни работа с културните институти е да накара нашите деца да разсъждават за своята история и да погледнат величието на миналото през днешния ден. Стремежът ни е да изградим у тях ценностно отношение към достойните личности в българската история. Нека запознавайки се с великите ни българи, с нашите съграждани от възрожденско време, да уверим младите хора в Пазарджик, да им вдъхнем самочувствие, че са наследници на достойни предци. Което, несъмнено е и изключителна отговорност.

г-жа Ели Тоткова

Коледно настроение

Учениците от първи клас заедно с г-жа Камбурова-Колева, г-жа Мария Шушнева и г-жа Валерия Годжунова ни изненадаха с благотворителен коледен базар. Сурвакари от втори клас, подготвени от учителката Валерия Годжунова обиколиха днес всички класове с пожелания за здраве и благоденствие.

Награди на учениците през учебната 2011/2012 г.

Награди на ученици от общинско състезание по плуване – купа, медали

Общински лекоатлетически крос „Златна есен“ – І-во място момчета 5 – 6  клас

Илиян Ганев, Стоян Вукев, Гавриел Дунев, Алекс Василев, Иван Иванов

ХХ -ти Национален математически турнир „Иван Салабашев“

Михаил Гаджев от 5 б клас – първо място за област Пазарджик на Юбилейният ХХ-ти математически турнир „Иван Салабашев“

Найден Гатев от 2 а клас – първо място за област Пазарджик на Юбилейният ХХ-ти математически турнир „Иван Салабашев“

Петьо Спасов от 3 б клас – индивидуално представяне в националното състезание „Орфеево изворче“ – гр. Стара Загора, народно пеене , награден с грамота и сребърен медал

Йоан Несторов от 3 б клас – ансамблово представяне в националното състезание „Орфеево изворче“ – гр. Стара Загора, народно пеене,  награден с грамота

Димитър Стоянов от 3 а клас – грамота от школа по математика – Трявна 2011 г.

за Областния кръг на олимпиадата по БЕЛ се класираха:

Милчо Бангеев – 5 г клас

Дима Бодурова – 5 б клас

Гергана Кавръкова – 5 б клас

Виктория Нейкова – 5 в клас

Раделина Николова – 5 в клас

Алексия Бакалова – 5 а клас

Милчо Бангеев от 5 г клас се представи най-добре от всички състезаващи се петокласници в училището на националното състезание по БЕЛ, организирано от националното сдружение на филолозите

Ученици, класирани за Областен кръг на олимпиадата по география и икономика:

Николай Стефанов – V б клас

Иван Златев – V г клас

Милена  Иванова – VІ в клас

Георги Халачев – VІ в клас

Никола Батаклиев – VІ в клас

Стефка Чавдарова – VІІ б клас

Спас Спасов – VІІ в клас

Ученици, класирани за Областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация:

Кристина Илиева – 7 а клас

Стефка Чавдарова – 7 б клас

Цветелина Димова – 7 в клас

Михаил Никифоров – 7 в клас

Николай Божков – 7 в клас

ученици от 1-ви до 4-ти клас:

Виктория Ангелова от ІІІ а клас, която получи максимума от 50 точки на три от състезанията („Аз и числата“, „Аз и буквите“ и „Аз общувам с Европа“), се класира за финалното национално състезание на СБНУ.

Награди на учениците през учебната 2010/2011 г.

ХІХ Национален математически турнир „Иван Салабашев“

Виктория Христова Ангелова – 30 т. от 2 a клас, класирана на І-во място в областта

Алексия Темелкова Бакалова – 30 т.  от 4 а клас, класирана на ІІ-ро място в областта

Йорданка Кръстева Йорданова – 39 т. от 6 б клас, класирана на първо място в областта

Симеон Лазаров Марков – 30 т. от 7  в клас, класиран на първо място в областта

Йоана Иванова Караджова – 30 т. от 7 г клас, класирана на първо място в областта

IT Знайко

Димитър Стоянов Стоянов от 2 а клас – класирал се в първи, втори и областен кръг на състезанието IT Знайко

Виктория Христова от 2 а клас, класирана в група Б за участие в Национален кръг на състазанието IT Знайко

Общинско състезание по шах – 14.01.2011 г.

Отборно класиране – І-во място – купа, грамота и златни медали

Стефан Петров, 7 а клас – І място

Стоичко Въргов, 7 в клас – І място

Веселин Чобалигов, 7 б клас – І място

Ася Лазарова, 7 г клас – І място

Първо място на училището ни в общинското състезание по волейбол

Първо място на училищния отбор по волейбол на областното състезание

Общинско първенство по лека атлетика 5 – 7 клас:

отборно класиране момичета – ІІ-ро място – сребърни медали, грамоти

отборно класиране момчета – ІІІ-то място – бронзови медали, грамоти

Областно първенство по шах: отборно І-во място – купа, грамота

Зонално състезание по шах: отборно класиране – ІІ-ро място

Зонално състезание по волейбол: отборно класиране – ІІ-ро място

Класирани за областен кръг на олимпиадата по математика:

Симеон Марков – 7 в клас

Теодора Венчева – 7 в клас

Иван Димитров – 7 в клас

Таня Янева – 7 а клас

Ася Лазарова – 7 г клас

Гергана Попова – 7 г клас

Йоана Караджова – 7 г клас

Кристина Боева – 7 г клас

Ралица Кайтазова – 7 г клас

Илко Андреев – 7 г клас

Евелина Димитрова – 7 а клас

Ива Вучкова – 7 а клас

Класирани за областен кръг на Националното състезание по математика за 7-ми клас:

Видьо Нориев – 7 в клас

Теодора Венчева – 7 в клас

Симеон Марков – 7 в клас

Таня Янева – 7 а клас

Ралица Кайтазова – 7 г клас

Евелина Димитрова – 7 а клас

Класирани на областния кръг на олимпиадата по математика:

Теодора Албенова Венчева – 7 в клас с 8,5 точки на второ място

Резултати от областния кръг на националното състезание-тест по БЕЛ за 7-ми клас:

Ралица Кайтазова – 62 точки – І-во място

Теодора Венчева – 58 точки – ІІ-ро място

Видьо Нориев – 53,5 точки – ІV-то място

Класирани за областен кръг на олимпиадата по български език и литература:

Симеон Марков – 7 в клас – 90 точки

Видьо Нориев – 7 в клас – 90 точки

Лора Попова – 7 в клас – 90 точки

Теодора Венчева – 7 в клас 92 точки

Кристина Боева – 7 г клас – 95 точки

Ралица Кайтазова – 7 г клас – 94 точки

Гергана Попова – 7 г клас – 91 точки

Евелина Иванова – 7 а клас – 90 точки

Александра Старева – 7 а клас – 90 точки

Йоана Караджова – 7 г клас – 90 точки

Класирани за областен кръг на олимпиадата по география и икономика:

Симеон Марков – 7 в клас

Иван Караджов – 7 в клас

Николета Сердарова – 7 а клас

Иван Александров –  7 а клас

Ивелина Чавдарова – 7 а клас

Ивет Кънчева – 5 б клас

Атанас Тонков – 5 б клас

Милена Иванова – 5 в клас

Георги Халачев – 5 в клас

Класирани за областен кръг на олимпиадата по физика и астрономия:

Евелина Димитрова – 7 а клас

Таня Янева – 7 б клас

Класирани за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация:

Михаил Никифоров – 6 в клас

Христо Даскалов – 6 а клас

Евтимия Анова – V б клас

Никола Батаклиев – V в клас

Гергана Попова – 7 г клас

Илко Андреев – 7 г клас

Кристина Боева – 7 г клас

Ралица Кайтазова – 7 г клас

Гергана Попова, 7 г клас – класирана на участие в национална олимпиада по история в гр. Хасково

Илко Андреев, 7 г клас – класиран за участие в национална олимпиада по история в гр. Хасково

Резултати от мамематическото състезание „Европейско Кенгуру“ март 2011 г.

Михаил Гаджев – 4 клас – класирал се на трето място със 95 точки

Йорданка Йорданова – 6 клас – класирала се на първо място със 100 точки, резултати

Награди на учениците през учебната 2009/2010 г.

Райко Илиев – класиран на 5 място в турнир по футбол на община Пазарджик

Станислав Нешев – заел първо място в конкурс за рисунка „Моето училище на 100 години“

Максуд Хасан – второ място в конкурс за рисунка „Моето училище на 100 години“

Калинка Николова – 48 точки в национално състезание „Аз и буквите“

Алексия Бакалова – 42 точки в национално състезание „Аз и буквите“

Кристина Асенова – първо място на национален конкурс по балетно изкуство „Дъга от таланти“, гр. Пловдив

Михаил Гаджев – първо място на математическо еропейско „Кенгуру“

Виктория Тодорова – 49 точки, Дима Бодурова- 49 точки, Михаил Гаджев – 46 точки от максимални 50 т. в национално състезание „Аз и буквите“

Иван Кузманов – първо място на национално състезание по карате-киокушинкай

Тереза Тодорова – второ място на международен турнир по фудожествена гимнастика

Николета Аврамова от7 клас – второ място в общински конкурс „Направи добро за Коледа“

Елеонора Стоянова – 7 клас – наградена с грамота в общинското състезание „Аз рисувам моя град“

Стиляна Начева – ІV клас – първо място в изложба-конкурс, посветен на 155 години от рождението на К. Величков

Александра Старева – VІ клас – грамота и енциклопедия във  фестивал на изкуствата „В света на вълшебствата“ – гр. Сливен

Данаил Здравков – VІ клас, награден със скейтборд в конкурс „Аз рисувам моя град“

Натали Ангелова – VІ клас – ІІ награда в конкурс „Моята гора“

Росица Боева – V клас – ІІІ награда в конкурс „Моята гора“

Лазар Тодоров – І място, златен медал в турнир по тенис на маса

Райна Гаджева – 7 клас, І-во място на международно математическо състезание „Европейско кенгуру“ 2010

Калин Еленков – 7 клас, ІІ-ро място на международно математическо състезание „Европейско кенгуру“ 2010

Симеон Марков – 7 клас, ІІ-ро място на международно математическо състезание „Европейско кенгуру“ 2010

Йорданка Йорданова – 5 клас, ІІІ-то място на международно математическо състезание „Европейско кенгуру“ 2010

Райна Гаджева – 7 клас, първо място на математическо състезание „Иван Салабашев“

Симеон Марков – 6 клас, второ място на математическо състезание „Иван Салабашев“

Йорданка Йорданова – 5 клас, трето място на математическо състезание „Иван Салабашев“

Райна Гаджева – класирана за областен кръг на национално математическо състезание по математика за седми клас, номинирана за национален кръг

Йоанна Тасева – класирана за областен кръг на национално математическо състезание по математика за седми клас

Кристиян Игнатиев – класиран за областен кръг на национално математическо състезание по математика за седми клас

Райна Гаджева – класирана на 13-то място в олимпиада по математика от 54 участници от цяла България

Теодора Венчева – представила се отлично на областен кръг на олимпиада по БЕЛ – с най-висок резултат

Илиян Чавдаров – класиран  за областен кръг на олимпиада по БЕЛ

Александър Горанов – класиран за областен кръг на олимпиада по БЕЛ

Мариана Томова – класирана за областен кръг на олимпиада по БЕЛ

Райна Гаджева – класирана за национална олимпиада по физика и астрономия