Училищна библиотека


Вече има регистриран имейл адрес на Библиотеката на Училището:

biblioteka.klimentapz@mail.bg

На този имейл адрес можете да ни задавате въпроси за всичко свързано с училищната Библиотека. Ако попитате дали книга или помагало, което ви трябва, го има в момента в наличност в библиотеката – ще ви бъде отговорено своевременно на вашия електронен адрес. Надяваме се по този начин да се засили интереса на учениците към българската и чуждестранната литература. Нашата библиотека има за цел да ни предоставя литература, необходима за учебния процес – учебници, книг, CD-та, на български, английски, немски, френски и руски език. Библиотечния фонд непрекъснато се обогатява.
библиотека

Теодора Венчева – 6 в клас
This entry was posted in БЕЛ, Междучасие, Начало, Училището, книги, художествена и научна литература. Bookmark the permalink.

Comments are closed.