Патрон

Климент Охридски ( около 840 – 27.VII.916 г.) 

Архиепископ, учител и книжовник, един от учениците на братята Кирил и Методий. Биографичните данни за него, особено до пристигането му в България, са твърде оскъдни. Предполага се, че е роден в югозападните български земи. Знае се, че като ученик на братята Кирил и Методий е взел участие в тяхната великоморавска мисия. Освен че участва във Великоморавската мисия, Климент е един от учениците на Светите братя, ръкоположени за презвитери от папа Николай през 867 г. в Рим. Името Климент е монашеско и е получено в чест на римския папа Климент.

След смъртта на Кирил (869) придружил Методий от Рим до Панония и Великоморавия. А след неговата смърт (885) заедно с Гораздзастанал начело на борбата против немското католическо духовенство в Панония и Великоморавия. Принуден да напусне пределите на тези две западнославянски княжества, след 885 заедно с Наум, Горазд, Сава и Ангеларий се отправил на изток и през Белград пристигнал в България. Тук бил посрещнат много радушно от княз Борис I (852-889) и изпратен за учител в югозападните български земи – областта Кутмичевица. Установил се в Охрид (откъдето е наречен и Охридски) и създал Охридската книжовна школа. В Кутмичевица Климент е изпратен през 886 г. и наред с просветителската си дейност основава манастира „Св. Пантелеймон“ в Охрид. За един период от 7 г. (886-893) Климент Охридски успял да подготви 3500 ученици. През 893 бил ръкоположен за пръв славянски архиепископ в Дрембица, или Великия, поради което му била прибавена и титлата Велички. За „пръв епископ на български език“ е ръкоположен по изричното настояване на княз Симеон. Книжовното му дело е изключително голямо както по своя обем, така и по значение. Предполага се, че е автор на около 75 поучителни и похвални слова и на двете пространни жития на Кирил и Методий. Един от инициаторите и участниците в създаването на кирилицата (като по-опростен вариант на глаголицата). Съчиненията му получили широко разпространение във всички славянски страни. Книжовното му наследство било усвоено от Русия, Сърбия и Румъния. На негово име е наречен Софийският университет – първото висше учебно заведение, открито в България след Освобождението. Св. Климент Охридски е погребан от дясната страна в притвора на църквата в манастира „Св. Пантелеймон“.