Бюджет

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2018 г. тук.