Весело междучасие

Не всеки ден виждаме смешник. С него е по-весело междучасието. А първолачетата дълго пазят спомена от преживяното.

This entry was posted in Mеждучасие and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.