Учители

Педагогическият екип на Първо основно училище „Свети Климент Охридски“ град Пазарджик за учебната 2017/2018 г.

 1. Роза Панайотова – Директор, човек и общество
 2. Бойка Тодорова – Заместник-директор УВД, математика
 3. Василка Стойкова – Заместник-директор АСД
 4. Спаска Узунова – начален учител
 5. Стоянка Томова – учител в ЦДО
 6. Стоянка Камбурова-Колева – начален учител
 7. Калинка Спасова – начален учител
 8. Ирина Илиева – английски език
 9. Валерия Годжунова – начален учител
 10. Ели Тоткова – учител в ЦДО
 11. Гинка Живкова – учител в ЦДО
 12. Петрана Петрова-Асенова – начален учител
 13. Ангелина Пенчева –  начален учител
 14. Мая Гаджева – начален учител
 15. Катя Донова – български език и литература
 16. Елена Иванова-Пенова –  английски език, български език и литература
 17. Уляна Данаилова – английски език
 18. Валентина Коцакова – математика
 19. Анета Котулова – математика
 20. Дочка Добрева – информационни технологии, ръководител на напр. „ИКТ“
 21. Стоилка Димитрова – математика, информационни технологии
 22. Цветана Кадьова – история и цивилизация
 23. Албена Пепелова – география и икономика, история и цивилизация
 24. Соня Михова – физика и астрономия, човекът и природата
 25. Иванка Николова – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда
 26. Виолета Гълъбова – музика
 27. Стефан Камаринчев – домашна техника и икономика, технологии, технологии и прeдприемачество
 28. Петър Нгуен – български език и литература
 29. Иво Димитров – български език и литература
 30. Георги Руков – изобразително изкуство
 31. Гергана Манчева – учител в ЦДО
 32. Петя Докторска – учител в ЦДО
 33. Николай Докторски –  физическо възпитание и спорт
 34. Марияна Костадинова – учител в ЦДО
 35. Йордан Алексиев- учител в ЦДО
 36. Христина Дерменджийска – логопед
 37. Дамяна Савова – ресурсен учител
 38. Иванка Ангелова – психолог

Обучение на тема „Стресът в образователната система“ във Велинград с лектор Ани Цолова