Ръководство

Роза Панайотова – Директор, тел.: 034 98 81 20

Бойка Тодорова – Заместник-директор УВД, тел.: 034 98 87 01

Василка Стойкова – Заместник-директор АСД, тел.: 034 98 81 16