За нас

Да запишем детето си в Първи клас

Училищен живот

ЦEЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА 2018/2019 година

Организирането на учениците в целодневно обучение дава възможност за повишаване на качеството на образованието им и за придобиване на нови знания, които ще помогнат за по-успешното продължаване на тяхното обучение. Децата могат да развиват своите творчески способности и да общуват с повече ученици на тяхната възраст.
Заниманията в групите са разделени на три блока и са под формата на учебни часове.

Първият блок е организиран отдих и физическа активност. За учениците това е време за почивка и обяд в училищния стол. По време на отдиха учениците имат възможност да реализират поведенческия си потенциал и да се разтоварят от умственото напрежение.

Вторият блок – самоподготовка. За нея също са отделени  два часа. Часовете за самоподготовка допринасят за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдействат за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулират любознателността и стремежът към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.

Третият блок  са занимания по интереси. В тези часове се постига общодостъпно знание, основано на принципите на толерантност, развиване на личността на ученика чрез специално подбрани дейности – изкуство, наука, дидактични игри и спорт. Часовете от този блок се провеждат в оборудваните помещения за дейност по интереси, в игротеките, компютърните кабинети, в училищната библиотека, физкултурния салон, спортните площадки. След приключване на заниманията за пътуващите ученици е осигурен транспорт.

При нас е забавно и интересно! Убедете се сами!

Конкурс „Клас на месеца“ под мотото „Бъди отговорен-бъди в час“ за месец октомври 2018 год. – 4 в клас с класен ръководител Валерия Годжунова